Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 sierpnia 2018

Czy staż absolwencki należy uwzględnić przy dodatku stażowym

205

Pracownica przed podjęciem pracy w jednostce budżetowej była na stażu absolwenckim. Dysponuje zaświadczeniem o jego odbyciu, podpisanym przez starostę. Czy taki staż wlicza się do okresu pracy, od którego zależy prawo do dodatku stażowego?

ODPOWIEDŹ

Okres stażu absolwenckiego powinien być uwzględniony w okresach uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę (tzw. stażowego).

UZASADNIENIE

Absolwent to bezrobotny do 25 roku życia, który ukończył:

  • szkołę ponadpodstawową, ponadgimnazjalną lub wyższą,

  • studia podyplomowe lub doktoranckie, rozpoczęte w ciągu pół roku po ukończeniu szkoły wyższej,

  • w trybie wieczorowym lub zaocznym szkołę, jeżeli przez ostatnie 12 miesięcy nauki nie pracował,

  • szkołę specjalną,

  • dwuletnie kursy zawodowe, jeżeli przez ostatni ich rok nie pracował,

  • roczne kursy zawodowe w OHP.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 38 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Okresem, który z mocy odrębnych przepisów podlega wlicze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.