Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

20 marca 2018

Czy skup złomu może być czynny w niehandlową niedzielę

300

Czy skup-sprzedaż złomu też jest objęty ustawą o zakazie handlu w niedzielę? czy pracownicy zatrudnieni w firmie zajmującej się skupem i sprzedażą złomu nie mogą pracować w niedziele wyznaczone jako niehandlowe?

Ustawa z 10 stycznia 2018 r. określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych. Zgodnie z art. 3 ustawy  ilekroć w ustawie mowa o placówce handlowej – należy przez to rozumieć obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych.W sprawie definicji placówki handlowej wypowiedziało się też MPIPS w piśmie  nr DPR-079-578/JS/MF/07.

Zdaniem ministerstwa w celu dokonania wykładni pojęcia placówki handlowej należy posiłkować się wyjaśnieniami występującymi w słownikach języka polskiego, Polską Klasyfikacją Działalności, a także orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Na tej podstawie resort przyjmuje, że placówki handlowe to wszelkie instytucje, których główną działalnością jest działalność handlowa (hurtowa, detaliczna). Są to zatem takie placówki, które kupują wyroby w celu ich odsprzedaży. Ministerstwo, jako przykłady placówek handlowych wymienia: sklepy, stoiska, magazyny, hurtownie, stacje paliw, składy węgla, składy materiałów budowlanych, składnice, domy towarowe, domy wysyłkowe, czy biura zbytu. Zdaniem resortu, pojęcie placówki handlowej powinno także odnosić się do nowoczesnych form sprzedaży i kupna...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.