Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 kwietnia 2018

Czy punkt skupu-sprzedaży złomu może działać w niehandlową niedzielę

185

Czy skup-sprzedaż złomu też jest objęty ustawą o zakazie handlu w niedzielę? Czy pracownicy zatrudnieni w firmie takiej firmie nie mogą pracować w niedziele wyznaczone jako niehandlowe?

ODPOWIEDŹ

Moim zdaniem w punkcie skupu-sprzedaży złomu nie można prowadzić handlu w niedzielę i zatrudniać przy tym pracowników. Ponieważ przepisy ustawy obowiązują od niedawna i nie ma jeszcze zbyt wielu wyjaśnień i o interpretację w tym zakresie proponuję zwrócić się o wykładnię przepisu do Państwowej Inspekcji Pracy.

UZASADNIENIE

Ustawa z 10 stycznia 2018 r. określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych. Zgodnie z art. 3 ustawy  ilekroć w ustawie mowa o placówce handlowej – należy przez to rozumieć obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych.

W sprawie definicji placówki handlowej wypowiedziało się też MPIPS w piśmie nr DPR-079-578/JS/MF/07. Zdaniem ministerstwa w celu dokonania wykładni pojęcia placówki handlowej należy posiłkować się wyjaśnieniami występującymi w słownikach języka polskiego, Polską Klasyfikacją Działalności, a także orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego. Na tej podstawie resort przyjmuje, że placówki handlowe to wszelkie instytucje, których główną działalnością jest działalność handlowa (hurtowa, detaliczna). Są to zatem takie placówki, które kupują wyroby w celu ich odsprzedaży. Ministerstwo, jako przykłady placówek handlowych wymienia: sklepy, stoiska, magazyny, hurtownie, stacje paliw, składy węgla, składy materiałów budowlanych, składnice, domy towarowe, domy wysyłkowe, czy biura zbytu. Zdaniem resortu, pojęcie placówki handlowej powinno także odnosić się do nowoczesnych form sprzedaży i kupna towarów (np. sprzedaż internetowa), pod warunkiem, że czynności charakterystyczne dla sprzedaży tych towarów będą dokonywane przez pracownika. Przyjmując interpretację Ministerstwa, to czy dana placówka powinna być objęta zakazem pracy w święta, decydujące znaczenie będzie miało to czy jej główną działalnością jest działalność handlowa. Jeśli pracodawca wykaże, że jego firma w przeważającej mierze nie ma charakteru handlowego, ale np. usługowy czy produkcy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.