Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 marca 2018

Czy pracujący w urzędzie emeryt definitywne odchodzący na emeryturę może dostać drugą odprawę emerytalną

208

W urzędzie pracuje emeryt. Kilka lat temu kiedy nabył uprawnienia emerytalne i zwolnił się z pracy. Dostał wtedy odprawę emerytalną w maksymalnej wysokości. Zatrudnił się jednak ponownie jako pracownik samorządowy i przez kilka lat pracował na tym stanowisku. Teraz postanowił definitywne odejść na emeryturę. Czy w związku z tym należy mu się jeszcze jedna odprawa? A jeśli nie odprawa to przynajmniej wyrównanie do starego świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pracujący emeryt odchodzący definitywnie na emeryturę nie ma prawa do drugiej odprawy emerytalnej. Nie może się też domagać wyrównania do wcześniej wypłaconego mu świadczenia.

UZASADNIENIE

Artykuł 38 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych przewiduje, że w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

  • po 10 latach pracy - 2-miesięcznego wynagrodzenia,

  • po 15 latach pracy - 3-miesięcznego wynagrodzenia,

  • po 20 latach pracy - 6-miesięcznego wynagrodzenia.

Ustalając okresy pracy uprawniające do tej jednorazowej odprawy bierze się pod uwagę wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

Ponieważ kwestia ilości przyznawanych odpraw emerytalnych dla pracownika samorządowego nie jest wprost określona we właściwej dla niego ustawie o pracownikach samorządowych odwołać się należy w tym względzie do kodeksu pracy, który reguluje te sprawy. Pozwala na to art. 43 ust. 1 ustawy

WAŻNE: Zgodnie z art. 921 § 2 kodeksu pracy pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Inaczej mówiąc przysługuje ona tylko raz.

Pracownik odchodzący definitywnie na emeryturę, który wcześniej dostał takie świadczenie nie może też...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.