Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy pracownikowi samorządowemu na zastępstwie należy się nagroda jubileuszowa

Artykuły | 30 października 2020 | NR 35
52

Pracownik urzędu gminy choruje od 3 miesięcy i niw wiadomo, kiedy wróci do pracy. Na czas jego nieobecności została zatrudniona inna osoba, która w grudniu uzyska prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Czy pracownikowi na zastępstwie należy ją wypłacić?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownikowi, który został zatrudniony w zastępstwie nieobecnego pracownika samorządowego, przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej.

UZASADNIENIE

Pracownikiem samorządowym jest każda osoba zatrudniona w urzędzie gminy (art. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych, dalej: ustawa). Status ten uzyskuje wskutek nawiązania stosunku pracy. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę, jeśli to właśnie ona jest podstawą zatrudnienia (art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy). Tym samym pracownikowi, z którym zawarto umowę na zastępstwo nieobecnego pracownika przysługują wszystkie prawa zapisane w ustawie, w tym do nagrody jubileuszowej (art. 36 ust. 2 ustawy).

Ważne

Staż jubileuszowy obejmuje ogólny staż pracy pracownika samorządowego.


W stażu jubileuszowym uwzględnia się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz innych udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (tzw. okresy zaliczalne). Jeśli staż ten wynosi 25 lat (jak w przypadku opisanym przez Czytelnika), wówczas pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 100% wynagrodz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.