Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 marca 2018

Czy pracownikowi samorządowemu można czasowo powierzyć inną pracę

148

Czy, a jeśli tak to kiedy możliwe jest czasowe powierzenie pracownikowi samorządowemu innej pracy? Czy w tym okresie może on pobierać zwiększone wynagrodzenie?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca może czasowo powierzyć pracownikowi samorządowemu wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki (art. 21 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; dalej: ustawa o pracownikach samorządowych). Oceny wystąpienia przesłanki „potrzeby jednostki” dokonuje pracodawca.

W okresie czasowego powierzenia innej pracy pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, nie niższe od dotychczasowego, jednak może ono być wyższe od wynagrodzenia pobieranego do czasu powierzenia.

UZASADNIENIE

Powierzenie innej pracy pracownikowi samorządowemu dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bez względu na to, czy są zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, doradców, asystentów czy pomocniczych i obsługi (art. 4 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

WAŻNE: Nie ma możliwości czasowego powierzenia innej pracy pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie powołania lub wyboru.

Pracownikami samorządowymi są osoby zatrudnione w:

  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,

  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,

  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę