Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

17 stycznia 2019

Czy pracownika zatrudnionego do prac interwencyjnych należy zgłosić do PIP

254

Chcemy zatrudnić pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót gospodarczych, czy te umowy należy zgłaszać PIP? okres zatrudnienia pracownika będzie obejmował 10 miesięcy z czego 9 będzie refundowanych a 1 miesiąc w całości poniesiony przez pracodawcę? czy w pkt 2 umowy należałoby wpisać 9 miesięcy jako refundację z urzędu pracy a 1 miesiąc jako zobowiązanie wobec Urzędu pracy? czy jeśli okres zatrudnienia pokrywa się z refundacją z urzędu pracy to wówczas wcale nie informujemy inspekcji pracy? Prace interwencyjne/roboty gospodarcze z tego co wiem nie wliczają się do limitów.

ODPOWIEDŹ

Pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych nie należy zgłaszać do PIP.

UZASADNIENIE

Prace interwencyjne to forma zatrudnienia bezrobotnego.  Pracodawca zawiera umowę z powiatowym urzędem pracy, w ramach której zatrudnia bezrobotnych na podstawie umowy o pracę.

Zatrudnienie do prac interwencyjnych reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych. 

Zatem zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych nie podlega Kodeksowi pracy. 

Sąd Najwyższy jeszcze orzekł, że przepis art. 251 Kodeksu pracy nie ma zastosowania do umów o pracę zawieranych z bezrobotnymi w ramach ich zatrudnienia przy robotach publicznych (wyrok z 10 października 2002 r. I PKN 546/01). Teza zawarta w ww. wyroku jest nadal aktualna w odniesieniu do zatrudniania w ramach prac interwencyjnych. należy zauważyć, że kto będąc pracodawca nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w art. 251 § 4 pkt 4, wra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.