Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 grudnia 2018

Czy pracownika w okresie wypowiedzenia zmieniającego można zwolnić ze świadczenia pracy

170

W księgowości w naszej jednostce doszło do dużego konfliktu między pracownikami. Dlatego jednego z nich postanowiliśmy przenieść na inne stanowisko. W tym celu wręczyliśmy mu wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Niestety po tym fakcie atmosfera w dziale jeszcze się pogorszyła i doszło do zaostrzenia konfliktu. Postanowiliśmy przesunąć tego pracownika w czasie biegu wypowiedzenia zmieniającego do innego działu. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownikowi w okresie wypowiedzenia zmieniającego można powierzyć na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym wykonywanie innej pracy, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Mimo biegnącego okresu wypowiedzenia zmieniającego pracownik pozostaje nadal w stosunku pracy. W związku z tym pracodawca ma prawo do stosowania wszelkich rozwiązań przysługujących mu w stosunku do innych pracowników.

UZASADNIENIE

Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronną czynnością prawną dokonywaną przez pracodawcę i dotyczy zaproponowania pracownikowi nowych warunków pracy lub płacy. Jeśli pracownik nie przyjmie warunków proponowanych przez pracodawcę w umowie zmieniającej, umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Pracownik podpisujący nową umowę zgadza się na proponowane przez pracodawcę zmienione warunki pracy lub płacy.

A co w sytuacji, kiedy pracownik nie podpisał wypowiedzenia? Otóż w sytuacji kiedy pracownik nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy przed upływam połowy okresu wypowiedzenia uznaje się, że wyraził zgodę na warunki zaproponowane przez pracodawcę w umowie zmieniającej.

W związku z powyższym pracodawca może na okres 3 miesięcy w roku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę