Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 lipca 2018

Czy pracownik samorządowy ma prawo do wynagrodzenia prowizyjnego

175

Czy wynagrodzenie prowizyjne można wypłacać wszystkim pracownikom samorządowym?

ODPOWIEDŹ

Nie, wynagrodzenie to przysługuje wyłącznie tym pracownikom samorządowym, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Przy czym znaczenia nie ma tutaj rodzaj umowy o pracę. Wynagrodzeni otrzyma zarówno pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, jak i ten którego umowa jest zawarta na okres próbny lub czas określony.

UZASADNIENIE

Pracownikom samorządowym, a więc osobom zatrudnionym np. w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach gmin czy w ich jednostkach organizacyjnych, może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne.

Jest to świadczenie fakultatywne. Zatrudniony może je otrzymać za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Ponieważwynagrodzenie to może otrzymać wyłącznie pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę, więc nie zostanie ono wypłacone osobie, której podstawą zatrudnienia powołanie lub wybór. Wynagrodzenia prowizyjnego nie dostanie również osoba wykonująca czynności na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

WAŻNE: Wynagrodzenie prowizyjne może otrzymać pracownik samorządowy zatrudniony na p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.