Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , GMINY I POWIATY

30 września 2018

Czy pracownik może opuścić miejsce pracy podczas płatnej przerwy

203

W czasie płatnej przerwy na lunch jedna z pracownic naszej jednostki wyszła z pracy żeby załatwić swoją prywatną sprawę. Nie poinformowała o tym swojej przełożonej. Kiedy ta zwróciła jej uwagę, stwierdziła że w czasie przerwy nie musi przebywać w swoim miejscu pracy. Naszym zdaniem nie ma do tego prawa. Kto ma rację?

ODPOWIEDŹ

W opisanym przypadku rację ma pracodawca. Pracownik musi uzyskać na to zgodę pracodawcy, a opuszczenie przez niego miejsca pracy w czasie pracy (który stanowi również płatna przerwa) bez poinformowania o tym fakcie pracodawcy to naruszenie obowiązków pracowniczych.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 150 § 1 Kodeksu pracy czas przerwy oraz miejsce jej wykorzystania ustala pracodawca w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a gdy nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy wówczas określa to w obwieszczeniu.

WAŻNE: Prawo do trwającej przynajmniej 15 minut przerwy w pracy nabywa pracownik, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin.

Pracownik przysługującą mu przerwę może wykorzystać niego na odpoczynek czy zjedzenie posiłku. Nie może on jednak sam decydować o miejscu, w którym ją wykorzysta. Oznacza to, że musi ona być wykorzystana w miejscu pracy lub w innym wyznaczonym miejscu, w którym będzie on pozostawał do dyspozycji pracodawcy w czasie pracy.

Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 16 marca 2017 r. (sygn. akt I PK 124/16). W wyroku czytamy: (…) prawo pracownika do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy (art. 134 k.p.) powinno być realizowane z poszanowaniem pracowniczego obowiązku przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku (art. 100 § 2 pkt 2 k.p.). Oznacza to, że organizowanie i wykorzystywanie zaliczanej do czasu pracy płatnej przerwy na odpoczynek od pracy lub spożycie posiłku nie zależy od swobodnego uznania uprawnionego pracownika, który nie może dowolnie ani samowolnie decydować o miejscu wykorzystania płatnej przerwy w pracy poza siedzibą pracodawcy lub poza innym wyznaczonym mu miejscem pozostawania do dyspozycji pracodawcy w czasie pracy (art. 128 k.p.), który obejmuje także okres co najmniej 15 minutowej p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.