Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 marca 2018

Czy pracownicy - rodzice mogą podzielić się zwolnieniem od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat

0 837

Zgodnie z art. 188 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia”. Artykuł 1891  k.p. mówi o tym, że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w art. 188 może korzystać jedno z nich. Jeżeli oboje rodzice pracują, to czy mogą oświadczyć, że dzielą się tymi 2 dniami lub 16 godzinami i każdy z nich ma do wykorzystania 1 dzień lub 8 godzin w danym roku?

ODPOWIEDŹ

Tak, rodzice mog...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź