Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 sierpnia 2018

Czy pracownicy na urlopie wychowawczym można wypowiedzieć umowę o pracę

171

Osoba zatrudniona na czas niekreślony przebywa na urlopie wychowawczym. Koniec urlopu przypada na 10 września 2018 roku. Pracodawca - JDG zatrudnia mniej niż 20 osób, wypowiedział jej umowę o pracę, wskazując jako przyczynę: likwidację DG i stanowiska pracy. 3-miesięczny okres wypowiedzenia kończy się 31 sierpnia 2018 r. Czy pracodawca ma takie prawo przed końcem urlopu zwolnić pracownicę? Czy pracownica może w okresie wypowiedzenie złożyć wniosek o zamiarze powrotu do pracy z wyprzedzeniem min. 30 dniowym i wrócić do pracy choćby do czasu zakończenia okresu wypowiedzenia i np. wykorzystać zaległy urlop?

ODPOWIEDŹ

Jedyną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym może być likwidacja pracodawcy. Pracownica może zrezygnować z reszty urlopu i zgłosić powrót do pracy zawiadamiając o tym pracodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Po powrocie do pracy ma prawo skorzystać z urlopu wypoczynkowego, oczywiście w terminie uzgodnionym z pracodawcą.

UZASADNIENIE

Generalnie pracownicy korzystający z urlopu wychowawczego są pod ochroną przed wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę. Ochrona obowiązuje od dnia złożenia wniosku o urlop do dnia zakończenia tego urlopu. Potem pracodawca jest obowiązany dopuścić pracownika do pracy na jego stanowisku zajmowanym przed urlopem. Jednak przepisy kodeksu pracy przewidują, że rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę jest dopuszczalne, ale tylko w razie:

  • ogłoszenia upadłości, lub

  • likwidacji pracodawcy, albo

  • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowied...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.