Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 sierpnia 2018

Czy pracownicy na urlopie wychowawczym można wypowiedzieć umowę o pracę

0 847

Osoba zatrudniona na czas niekreślony przebywa na urlopie wychowawczym. Koniec urlopu przypada na 10 września 2018 roku. Pracodawca - JDG zatrudnia mniej niż 20 osób, wypowiedział jej umowę o pracę, wskazując jako przyczynę: likwidację DG i stanowiska pracy. 3-miesięczny okres wypowiedzenia kończy się 31 sierpnia 2018 r. Czy pracodawca ma takie prawo przed końcem urlopu zwolnić pracownicę? Czy pracownica może w okresie wypowiedzenie złożyć wniosek o zamiarze powrotu do pracy z wyprzedzeniem min. 30 dniowym i wrócić do pracy choćby do czasu zakończenia okresu wypowiedzenia i np. wykorzystać zaległy urlop?

ODPOWIEDŹ

Jedyną prz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź