Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 czerwca 2018

Czy pracownicy, której wydano świadectwo pracy z opóźnieniem przysługuje odszkodowanie

0 756

Pracownik był zatrudniony na umowę o pracę do 20 lutego 2018 roku. W styczniu kobieta ukończyła 60 lat i nabyła prawo do emerytury. Gdyby otrzymała świadectwo pracy w lutym 2018 r. i złożyła do ZUS razem z wnioskiem o emeryturę to dostała by to świadczenie z ZUS za luty. W tym czasie dyrektor placówki był nieobecny - nie było komu podpisać świadectwa pracy. Była pracownica nie upominał się o dokument. Świadectwo odebrała 1 marca 2018 roku tym samy straciła prawo do emerytury za luty. Zwraca się teraz do byłego pracodawcy o odszkodowanie. Jak należy postąpić w tej sytuacji - czekać wyrok sądu pracy jeśli pracownica się odwoła, czy w drodze ugody wypłacić jej odszkodowanie i w jakiej wysokości.

ODPOWIEDŹ

Pracownik m...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź