Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej gminie jest prowadzony całodobowy dom pomocy społecznej. W ostatnim czasie u ponad 70% pensjonariuszy stwierdzono zakażeniem koronawirusem. Taki stopień zarażeń de facto powoduje konieczność zamknięcia placówki. Czy w tej sytuacji, w okresie przebywania na kwarantannie, pracownicy mogą jednak opiekować się pensjonariuszami? Czy za okres przebywania w kwarantannie i jednoczesnym wykonywaniem obowiązków należy się zasiłek chorobowy czy normalne wynagrodzenie? 
 

Odpowiedź 

Pracowników nie można zmusić, by w okresie kwarantanny opiekowali się pensjonariuszami domu pomocy społecznej. Pracować mogą jedynie pracownicy, którzy wyrażą na to zgodę na piśmie. Jeśli pracownicy będący na kwarantanie świadczyć będą świadczyć pracę, wówczas mają prawo do wynagrodzenia. 

Uzasadnienia 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom przebywającym w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pracownicy i osoby świadczące pracę w tych podmiotach, poddane w nich obowiązkowej k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.