Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 stycznia 2018

Czy pracodawca musi dofinansować pracownikowi zakup okularów korekcyjnych zaleconych przez okulistę podczas badań wstępnych

199

Chcemy zatrudnić nowego pracownika w dziale księgowości. W związku z tym skierowaliśmy oo na badania wstępne. Z badania tego przyniósł on zaświadczenie od lekarza okulisty, który zalecił mu natychmiastowy zakup okularów korekcyjnych. Na zaświadczeniu widnieje adnotacja, że do pracy przy komputerze pracownik musi używać szkieł korekcyjnych. W związku z tym mam pytanie, czy pracodawca musi dofinansować zakup szkieł korekcyjnych pracownikowi, który dopiero będzie zaczynał pracę, czy takie dofinansowanie należy się tylko pracownikom już pracującym?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca ma obowiązek dofinansować okulary dla pracownika, który dopiero będzie zatrudniony.

UZASADNIENIE

Obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z przepisów jest zwrot kosztów poniesionych na okulary korekcyjne, jeśli będzie on wykonywał pracę przy komputerze, jednak pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Przepis ten wymaga, by konieczność używania okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze została zapisana przez lekarza po badaniach okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Taką opiekę pracodawca ma obowiązek zapewnić zatrudnionym, którzy wykonują swoją pracę przy monitorach ekranowych. Realizuje ją poprzez kierowanie pracowników na badania wstępne, okresowe i kontrolne (por. § 1 ust. 1 i § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do cel...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.