Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WYNAGRODZENIA

1 kwietnia 2018

Czy po zmianie zasad wypłacania nagród jubileuszowych mogą być one zwolnione ze składek na ZUS

192

Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się w naszej firmie Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w zakresie wypłat nagród jubileuszowych. Od tego czasu nagrody co prawda też są wypłacane co 5 lat jak przedtem, ale nie bierzemy pod uwagę ogólnego stażu pracy tylko ten w naszej firmie. Po weryfikacji okresu zatrudnienia wielu pracowników straciło prawo do nagrody jubileuszowej, ale są również tacy, którzy według nowych zasad nabyli uprawnienia, lecz okres pomiędzy wypłatą poprzedniego jubileuszu a prawem do nowego jest krótszy niż 5 lat. Czy jeżeli takie nagrody zostaną wypłacone to będą nadal korzystały ze zwolnienia ze składek na ZUS?

ODPOWIEDŹ

Tak, nagrody jubileuszowe wypłacone według nowych zasad, w okresie krótszym niż 5 lat pozostaną zwolnione ze składek na ZUS.

UZASADNIENIE

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Jednak wśród przychodów zwolnionych z oskładkowania są nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Warunkiem wyłączenia jest więc okres pomiędzy nabywaniem prawa do kolejnych nagród co wynika ze źródeł prawa, którymi są m.in. układy zbiorowe pracy.

Jeżeli pracownicy są uprawnieni do nagród nie częściej niż co 5 lat, to podlegają one zwolnieniu, przy czym decyduje tu data nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a nie data wypłaty gratyfikacji. Nie zawsze nagroda przyznana pracownikowi w okresie krótszym niż 5 lat będz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.