Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy okres służby kandydackiej w Policji wlicza się do stażu pracownika samorządowego

Artykuły | 28 lipca 2020 | NR 32
46

Pracownik rozpoczął pracę 1 sierpnia 2020 r. w samorządowym zakładzie budżetowym. Przedstawił świadectwo pracy, z którego wynika, że od 1 października 2006 r. do 30 września 2007 r. odbywał służbę wojskową. Przedłożył też świadectwo służby potwierdzające pełnienie służby kandydackiej w oddziale prewencji policji jako kursant w tym samym okresie, co wpisany do świadectwa pracy. Czy okres tej służby należy wliczyć okresów uprawniających do dodatku stażowego?

ODPOWIEDŹ

Tak, okres służby kandydackiej w Policji, który jest klasyfikowany jako okres służby wojskowej, wlicza się do okresów uprawniających do dodatku stażowego. 

UZASADNIENIE

W okresach pracy uprawniających pracownika samorządowego do dodatku za wieloletnią pracę (tzw. stażowego) sumuje się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (tzw. okresy zaliczalne). Ten sposób postępowania wskazuje art. 38 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych. Okresem zaliczalnym w rozumieniu tego przepisu jest okres odbycia służby wojskowej w innej formacji uzbrojonej niewchodzącej w skład sił zbrojnych (tu: Policji). 

Ważne

Okres odbywania służby kandydackiej w Policji jest traktowany na równi ze służbą wojskową.

Równoznaczne ze spełnianiem obowiązku zasadniczej służby wojskowej przez osoby podlegające jej odbyciu jest pełnienie służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Tak brzmi art. 56 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Przepis ten koresponduje z art. 30 ust. 1 ustawy o Policji, który stanowi, że osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej skierowaną za jej zgodą do służby w oddziałach prewencji Policji mianuje się policjantem w służbie kandydackiej na 12 miesięcy. Okres ten uwzględnia się w okresach, od których zależą uprawnienia pracownicze, jeśl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę