Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy odprawa emerytalna jest limitowana na podstawie przepisów antykoronawirusowych

Artykuły | 28 września 2020 | NR 34
28

Z końcem października rozwiąże się umowa o pracę z pracownikiem, który przechodzi na emeryturę. Czy wypłacając mu odprawę emerytalną, powinniśmy zastosować ograniczenie jej wysokości wprowadzone ze względu na przeciwdziałanie COVID-19?

ODPOWIEDŹ

Maksymalna wysokość odprawy emerytalnej na poziomie 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązuje tego pracodawcę, który w czasie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem i spełnia warunki dotyczące spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

UZASADNIENIE

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje limit dla odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Wynosi on 10-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2020 r. 26 tys. zł dla pracownika pełnoetatowego). Został wprowadzony art. 15gd (ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawy). 
Muszą go stosować ci pracodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  •     odnotowali spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 specustawy lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, o jakim mowa w art. 15gb ust. 2 specustawy,
  •     rozwiązują umowę o pracę z pracownikiem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
  •     są zobowiązani do wypłaty danego świadczenia na podstawie konkretnych przepisów, którym w przypadku odprawy emerytalnej jest art. 921 kodeksu pracy, jeśli pracodawcy nie dotyczą przepisy szczególne. 

WAŻNE: Limit świadczeń należy także stosować w razie wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia, innej umowy o świadcze...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.