Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

2 września 2018

Czy oddelegowanie pracownika pociąga za sobą zmianę umowy o pracę

177

Nasza firma pozyskała zamówienie od nowego kontrahenta z Portugalii. W tym celu dwaj z naszych pracowników musi wyjechać do Porto na okres wykonania usługi czyli na 2,5 miesiąca. Czy w takiej sytuacji musimy wręczyć im zmianę umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca nie ma obowiązku wręczenia pracownikom wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy. Tę usługę mogą wykonać delegowani pracownicy w formie podróży służbowej.

UZASADNIENIE

W myśl art. 42 § 2 Kodeksu pracy wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Tak więc oddelegowanie do pracy w Portugalii może odbyć się w ramach podróży służbowej. Jednak przy takim rozwiązaniu pracodawca ma obowiązek wypłaty każdemu pracownikowi dietę za każdy dzień tej podróży.

Wielkość diety (dla Portugalii 49 euro za dzień) nie powinna być nie niższa niż jej wielkość określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

WAŻNE: Dieta nie będzie przysługiwać, gdy pracownik otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, ale gdy ta należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Dieta to nie jedyny element wynagrodzenia należny pracownikowi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.