Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop na żądanie

Artykuły | 30 października 2020 | NR 35
14

Nauczyciel zatrudniony w samorządowej szkole podstawowej zapytał, czy może wystąpić z wnioskiem o urlop na żądanie poza okresem ferii zimowych i letnich. Uzyskał negatywną odpowiedź, lecz on nie daje za wygraną, twierdząc, że znalazł pozytywne dla siebie interpretacje. Kto ma rację?

ODPOWIEDŹ

Nie, urlop na żądanie nie przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w publicznej placówce feryjnej.

UZASADNIENIE

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, w tym minimum 4 tygodnie nieprzerwanego wypoczynku. Jeśli pozostawał w zatrudnieniu krócej niż 10 miesięcy, wówczas ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Takie zasady określa art. 64 ust. 1 i ust. 4–5 Karty Nauczyciela. 
Na mocy art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zakresie w niej nieuregulowanym należy wykorzystywać kodeks pracy (dalej: k.p.). To na ten przepis powołują się zwolennicy interpretacji przyzn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.