Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 marca 2018

Czy na umowę zlecenia można zatrudnić tłumacza przysięgłego

193

Zamierzam rozszerzyć działalność gospodarczą o tłumaczenia. Nie posiadam uprawnień, ale zamierzam zatrudnić na umowę zlecenie tłumacza przysięgłego z uprawnieniami. Czy w ogóle jest taka możliwość? Zastanawiam się, ponieważ tłumacz przysięgły musi prowadzić rejestr tłumaczeń poświadczonych i to podlega kontroli. Czy ja będę musiał taki rejestr prowadzić w związku z tą formą współpracy?

ODPOWIEDŹ

Tak, można współpracować z tłumaczem przysięgłym na umowę zlecenia.

UZASADNIENIE

Wykonywanie usług tłumaczenia nie wymaga żadnych specjalnych uprawnień, zezwoleń czy koncesji. Każda osoba, która np. sama posługuje się biegle językiem obcym w mowie i piśmie, może założyć działalność gospodarczą i świadczyć tego typu usługi. Nie ma ku temu przeszkód. Może również zatrudnić inne osoby w tym celu. Jednak jeśli w swej ofercie chce mieć także wykonywanie czynności tłumacza przysięgłego, sama jako właściciel nie mając ku temu uprawnień, może podjąć współpracę z taką osobą, która legitymuje się specjalnym świadectwem wydanym przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego może bowiem odbywać się tylko po zdaniu egzaminu i uzyskaniu stosownego świadectwa.

Zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, uprawnienia do wykonywania tego zawodu nabywa osoba, która zdała egzamin, uzyskała świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości, złożyła ślubowanie i zost...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.