Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 lipca 2018

Czy można zmienić warunki pracy pracownikowi będącemu radnym

151

Jeden z naszych pracowników jest radnym rady gminy. Chcielibyśmy wręczyć mu wypowiedzenie umowy o pracę? Czy możemy to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Chcąc wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi będącemu radnym trzeba uzyskać zgodę rady gminy.

UZASADNIENIE

W związku z wykonywaniem mandatu radny rady gminy (tak samo jak radny rady powiatu i sejmiku województwa) korzysta z ochrony stosunku pracy. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest on członkiem. Jeżeli podstawą rozwiązania stosunku pracy są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu wówczas rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy. W wyroku z 10 czerwca 2013 r. (sygn. akt II PK 304/12) Sąd Najwyższy stwierdził, że „(…) zgoda rady powinna poprzedzać decyzję pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę i jej rozwiązanie.”

Natomiast w wyroku Sądu Najwyższego z 25 lutego 2015 r. (sygn. akt PK 101/14) czytamy, że „(…) Ochroną objęta jest trwałość stosunku pracy. W konsekwencji odwołania ze stanowiska pracownika powołanego – radnego, skutkujące rozwiązaniem stosunku pracy bez zgody rady gminy, będzie stanowiło naruszenie art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę