Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 lutego 2018

Czy można powierzyć kierownictwo domu opieki społecznej osobie, która nie brała udziału w konkursie

0 811

Wójt gminy ogłosił konkurs na dyrektora domu pomocy społecznej w związku z odejściem dotychczasowego dyrektora na emeryturę. W toku konkursu wpłynęły tylko dwie kandydatury, które jednak nie spełniły warunków konkursu. Pomimo powtórzenia konkursu nie udało się wyłonić kandydata na dyrektora ośrodka. Czy w tej sytuacji wójt na to stanowisko może zatrudnić osobę, która nie brała udziału w konkursie, skoro żaden przepis nie przewiduje takiego rozwiązania?

ODPOWIEDŹ

Wójt może powi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź