Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

2 września 2018

Czy kandydata do pracy można zapytać o sytuację rodzinną

190

Utworzyliśmy nowy dział i szukamy do niego osoby odpowiedzialnej za sprzedaż i marketing. Jednym z jej zadań będzie uczestnictwo w imprezach branżowych oraz wyjazdy służbowe poza siedzibę firmy w celu prowadzenia prezentacji. Dlatego zależy nam na tym, żeby zatrudniona osoba była dyspozycyjna. Czy w związku z tym zgłaszających się kandydatów możemy zapytać o ich sytuację rodzinną?

ODPOWIEDŹ

Nie, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej nie można pytać kandydata do pracy o sytuację rodzinną , np. posiadanie dzieci, stan cywilny. Kandydat do pracy ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na takie pytanie.

UZASADNIENIE

Zakres informacji, jakich można żądać od osoby ubiegającej się o pracę, został ściśle określony w art. 221 § 1 ustawy – Kodeks pracy (dalej: k.p.). Pracodawca może pytać kandydata do pracy tylko o:

  • imię (imiona) i nazwisko,

  • imiona rodziców,

  • datę urodzenia,

  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  • wykształcenie,

  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Udostępnienie danych osobowych przez kandydata do pracy następuje w formie złożonego oświadczenia (art. 221 § 3 k.p.).

Pracodawca ma prawo żądać udokumentowania danych osobowych. Zamknięty katalog danych, których można domagać się od kandydata do pracy, ma zapobiegać odmowie nawiązania stosunku pracy o charakterze dyskryminującym.

WAŻNE: Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek równego traktowania wszystkich pracowników, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną.

Natomiast od osoby, która już została zatrudniona pracodawca może żąd...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.