Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA

1 kwietnia 2018

Czy kadry mogą przekazywać informacje o zajęciach komorniczych do przełożonych tych pracowników

204

Zatrudniamy ponad 5 tys. osób, około 9% z nich ma zajęcia komornicze. Obsługa tych spraw jest dla nas czasochłonna, a przez to kosztowna. Zdarza się także, że przełożeni pytają czy dany pracownik ma zajęcie komornicze. Czy możemy informować przełożonych o zajęciach komorniczych ich podwładnych? Czy możemy raportować o tym na bieżąco?

ODPOWIEDŹ

Kadry nie są uprawione do przekazywania informacji o zajęciach komorniczych na wynagrodzeniach pracowników.

UZASADNIENIE

Informacje o sytuacji finansowej pracownika, w tym także o jego zadłużeniu, pozostają w sferze prywatności, która w większości przypadków podlega ochronie prawnej, co nie pozwala na ich przekazywanie osobom postronnym (w tym przypadku przełożonemu).

Zajęcia komornicze obejmują dane dotyczące m.in. wysokości i tytuł zadłużenia, dane wierzyciela i dłużnika (pracownika).

Artykuł 221 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) określa jakich danych pracodawca może żądać od pracownika lub kandydata na pracownika. W tym katalogu nie ma danych dotyczących jego zadłużenia oraz informacji o prowadzonej wobec niego egzekucji komorniczej. W zakresie nieuregulowanym do danych osobowych stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych, tj. aktualnie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

WAŻNE: Egzekwowanie zajęć komorniczych przez pracodawcę wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych pracownika (a także wierzyciela), czyli jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych w rozumieniu art. 7

Pracodawca jest administratorem tych danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 powołanej wcześniej ustawy. Jako administrator powinien dołożyć szczególnej staranności w celu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę