Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , OŚWIATA I KULTURA

24 maja 2018

Czy jednostka budżetowa może zatrudniać wolontariuszy

220

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową, do naszych zadań należy m.in. propagowaniem kultury. Czy w ramach swojej działalności możemy zatrudniać wolontariuszy przy organizacji imprezy promocyjnej?

ODPOWIEDŹ

Tak, jednostka budżetowa może korzystać z pracy wolontariuszy, ale pod warunkiem, że impreza promocyjna organizowana przez jednostkę należy do zakresu ewentualnej statutowej działalności gospodarczej przez nią prowadzonej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

UZASADNIENIE

Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz:

  • organizacji pozarządowych (oraz podmiotów z nimi zrównanych) w zakresie ich działalności statutowej – w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego – z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.