Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 lutego 2018

Czy dyrektor jednostki kultury, który nie przepracował całego roku może liczyć na nagrodę roczną

205

Dyrektor jednostki kultury został zatrudniony 1 lutego 2017 roku. Czy praca przez 11 miesięcy w roku daje mu prawo do nagrody rocznej?

ODPOWIEDŹ

Nie. Za 2017 r. dyrektorowi jednostki kultury nie należy się nagroda roczna. Jeśli pozostanie dyrektorem przez cały 2018 r. i spełni odpowiednie warunki dopiero wtedy będzie mógł otrzymać tę nagrodę.

UZASADNIENIE

Nagrodę roczną można przyznać osobie, która łącznie spełni dwa warunki:

  • poprawiła wyniki finansowe jednostki, w szczególności przez wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżeniepoziomu kosztów działalności lub poprawę płynności finansowej;

  • uzyskała zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy lub sprawozdania z rocznej działalności.

Za dodatkowy warunek potraktować można obostrzenie polegające na tym, że nagrodę przyznaje się uprawnionemu zajmującemu swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i przy założeniu, że w tym okresie nie naruszył on swoich obowiązków w sposób powoduj...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.