Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy do okresu zatrudnienia należy wliczyć pobieranie zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Artykuły | 10 maja 2022 | NR 53
0 563

Pracownik na przestrzeni swojej kariery zawodowej pomiędzy okresami zatrudnienia nie raz miał wypłacany przez ZUS zasiłek chorobowy. Czy okres pobierania zasiłku chorobowego z ZUS po ustaniu stosunku pracy można zaliczyć pracownikowi do pracowniczego stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej? Pracodawca jest jednostką samorządową i w regulaminie wynagradzania ma zawarty następujący zapis: Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Odpowiedź
Nie. Okr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź