Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 marca 2018

Czy członek rady nadzorczej będący jednocześnie pracownikiem podlega ubezpieczeniom z obu tytułów

172

Nasz pracownik (kierownik działu handlowego) został powołany na członka rady nadzorczej spółki z o.o. Jeszcze nie ustanowiono mu wynagrodzenia za prace w radzie, ale niedługo zostanie podjęta uchwała w tej sprawie. Czy osoba ta będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym także jako członek rady?

ODPOWIEDŹ

Tak, ale dopiero gdy będzie wynagradzany z tego tytułu.

UZASADNIENIE

Obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi objęci są członkowie rad nadzorczych:

  • w podmiotach, w których taki organ występuje (np. spółki kapitałowe),

  • którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu.

Członkowie rad nadzorczych, spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlegają ubezpieczeniom również z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Oznacza to, że w razie tzw. zbiegu tytułów, zasiadanie w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem, podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń. Nie ma więc znaczenia, że osoba pozostaje jednocześnie w stosunku pracy, czy wykonuje umowę zlecenia lub prowadzi własną firmę.

Członkowie rad nadzorczych nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. Objęcie ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi następuje od dnia powołania na członka rady nadzorczej, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym osoba zaczęła wykonywaæ tę funkcję odpłatnie. Jeśli członek sprawuje funkcję bez wynagrodzenia, to do momentu jego przyznania nie jest objęty ubez...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę