Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 czerwca 2018

Czasowe zezwolenie na pracę cudzoziemca a limity zawierania umów na czas określony

184

Pracownik cudzoziemiec zatrudniony jest na 2 kolejno po sobie zawarte  umowy na czas określony: od 1 sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2016 roku i od 1 sierpnia 2016 roku do 31 października 2018 roku (do 31 października 2018 roku ma również pozwolenie na pracę). Obecnie pracownik stara się o przedłużenie pozwolenia na pracę i w tym celu potrzebny mu będzie list intencyjny, potwierdzający, ze wyrażamy wolę kontynuowania zatrudnienia. Czy możemy zawrzeć z pracownikiem  kolejną umowę na czas określony, zakładając, że kolejne pozwolenie na pracę będzie również czasowe? Czy obecna umowa nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony biorąc pod uwagę fakt, ze łączny okres zatrudnienia przekroczył 33 miesiące?

ODPOWIEDŹ

W opisanym przykładzie, można zawrzeć jeszcze jedną umowę o pracę na czas określony. Umowa nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 251 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

WAŻNE: Do powyższych limitów nie wliczamy umowy o pracę na okres próbny, którą zgodnie z art. 25 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Oznacza to, że łączny okres zatrudnienia w oparciu o umowy na czas określony i okres próbny, nie może być dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy).

Przepisy o limitach w zawieraniu umów na czas określony, weszły w życie 22 lutego 2016 r., na mocy ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zawiera przepisy przejściowe tj. wskazuje jakie zasady stosować m.in. w odniesieniu do umów na czas określony, które obowiązywały w dniu wejścia w życie zmian do umów na czas określony, tj. 22 lutego 2016 r.

Zgodnie z art.14 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, do umów o pracę na czas określo...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.