Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 czerwca 2018

Czasowe zezwolenie na pracę cudzoziemca a limity zawierania umów na czas określony

0 759

Pracownik cudzoziemiec zatrudniony jest na 2 kolejno po sobie zawarte  umowy na czas określony: od 1 sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2016 roku i od 1 sierpnia 2016 roku do 31 października 2018 roku (do 31 października 2018 roku ma również pozwolenie na pracę). Obecnie pracownik stara się o przedłużenie pozwolenia na pracę i w tym celu potrzebny mu będzie list intencyjny, potwierdzający, ze wyrażamy wolę kontynuowania zatrudnienia. Czy możemy zawrzeć z pracownikiem  kolejną umowę na czas określony, zakładając, że kolejne pozwolenie na pracę będzie również czasowe? Czy obecna umowa nie przekształciła się w umowę na czas nieokreślony biorąc pod uwagę fakt, ze łączny okres zatrudnienia przekroczył 33 miesiące?

ODPOWIEDŹ

W opisanym przykładz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź