Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY , WYNAGRODZENIA

1 kwietnia 2018

Czasami za zastępstwo wynagrodzenie się nie należy

191

Jeden z pracowników idzie na urlop okolicznościowy z powodu ślubu. Pracodawca chce, żeby jego kolega z pracy, pracujący dokładnie na takim samym stanowisku i otrzymujący takie samo wynagrodzenie zastąpił go w tym czasie. Czy takie zastępstwo wymaga wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla zastępcy?

ODPOWIEDŹ

Nie, żaden przepis prawa pracy nie nakazuje w takim przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracownika zastępującego kolegę korzystającego z urlopu okolicznościowego.

UZASADNIENIE

Podobną sprawą zajmował się Sąd Apelacyjny w Gdańsku. W wyroku z 18 lutego 1991 r. (sygn. akt. III APr 18/90) stwierdził on, że: „Obowiązek wykonywania przez pracownika pracy wymagającej zwiększonego wysiłku w okresie zastępowania osoby przebywającej na urlopie, wynika z zasady dbałości pracownika o dobro zakładu pracy (art. 12 k.p.). Prawo do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu nie przysługuje pracownikowi, gdyż żaden...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę