Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 lipca 2018

Czas pracy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

223

Ile godzin dziennie powinna przepracować osoba zatrudniona na 3/4 etatu posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W jakim wymiarze przysługuje takiej osobie urlop wypoczynkowy i dodatkowy z tytułu niepełnosprawności w całym roku zatrudnienia jeśli nie przepracowała jeszcze 10 lat. Osoba z orzeczeniem ma z tego tytułu skrócony czas pracy do 7 godzin przy pełnym etacie. Czy wymiar urlopu liczy się od pełnego etatu czy od tego skróconego? Jeśli osoba z orzeczeniem jest zatrudniona na pełen etat 8/8 to na umowie o pracę piszę 8/8 czy 7/8 bo pracuje godzinę krócej?

ODPOWIEDŹ

Pracownik może wykonywać pracę przez 5 godzin i 15 minut dziennie.

UZASADNIENIE

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Powyższych norm nie stosuje się jedynie do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą, wyrazi na to zgodę.

Wymiar czasu pracy, z uwzględnieniem skróconej normy, oblicza się dla danego okresu rozliczeniowego zgodnie z art. 130 kodeksu pracy, a więc według takiego samego schematu jak dla pozostałych pracowników.

Obowiązujący wymiar oblicza się mnożąc 35 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 7 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 7 godzin. Przykładowo więc, wymiar czasu pracy na maj, dla tego pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wynosi 105 godzin, co wynika z wyliczenia:

  • (35 godz. x 4 tyg.) + (7 godz. x 3 dni) - (7 godz. x 3 dni z tytułu świąt)

  • 140 godz. x 3/4 = 105 godzin - wymiar dla 3/4 etatu.

Z kolei wymiar czasu pracy obowiązujący w czerwcu (dla 3/4 etatu) wynosi

  • (35 godz. x 4 tyg.) + 7 godz. x 1 dzień = 147 godzin,

  • 147 godz. x 3/4 = 110 godz. i 15 minut.

Reasumując, najpierw ustala się wymiar czasu pracy dla pełnego etatu, biorąc do obliczeń normy skrócone, a następnie wymiar dla danego ułamka etatu.

Norma dobowa pracownika niepełnosprawnego w stopniu znacznym wynosi :

  • 7 godzin, a dla 3/4 etatu - 5 godzin i 15 minut (7 godz. x 3/4).

W umowie o pracę należy wpisać wymiar czasu pracy tj. 3/4. Natomiast pozostałe ustalenia takie jak obowiązująca pracownika norma dobowa i tygodniowa (u tego pracownika odpowiednio 7 i 35 godzin), wymiar urlopu wypoczynkowego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.