Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawcy nie wiedzą lub zapominają, podobnie pracownicy, nie wiedzą, że nie można zwolnić kogoś z grupy dowolnie dobierając do zwolnienia. Ale o co chodzi? Pracodawca np. wypowiada nam umowę o pracę albo warunki umowy o pracę z przyczyn leżących po swojej stronie tzn. redukcja etatów, reorganizacja, likwidacja stanowiska, trudna sytuacja finansowa itp. Wkrótce orientujemy się, że nie wszyscy koledzy otrzymali wypowiedzenia. Zastanawiamy się dlaczego tak się stało?

Nasze wątpliwości będą słuszne jeżeli:

  1. w firmie pozostają pracownicy, którzy piastują tożsame lub podobne stanowiska pracy z naszymi, np. jesteśmy jednym z wielu konsultantów ds. obsługi klienta; w przeciwnym razie: „likwidacja stanowiska pojedynczego w strukturze (nawet kierownika określonego działu) co do zasady nie wymaga określania kryterium doboru do zwolnienia. Sąd Najwyższy w niniejszym składzie celowo używa tu zwrotu „co do zasady” mając na względzie bogactwo praktyki, która byłaby w stanie wykazać błędność poglądu opatrzonego wielkim kwantyfikatorem „zawsze.” Odnosząc ten pogląd do niniejszej sprawy można stwierdzić, że likwidacja stanowiska głównego księgowego ogranicza dobór osoby zwalnianej do osoby zajmującej to stanowisko, tj. powódki.” (wyr. Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, 19 listopada 2012 r., I PK 115/2012, www.sn.pl);

  2. nie wszyscy konsultanci dostali wypowiedzenia;

  3. obiektywnie rzecz biorąc, konsultant który nie dostał wypowiedzenia, powinien je dostać zamiast nas, przynajmniej tak uważamy.

Najpowszechniejszym kryterium stosowanym przy doborze do zwolnienia jest ochrona trwałości stosunku pracy, staż pracy, efektywność, dyspozycyjność, a także likwidacja zadań przypisanych do naszego stanowiska. Oznacza to, że naturalnie obiektywne i sprawiedliwe kryterium do zwolnienia (tzn. że taki pracownik może być zwolniony w pierwszej kolejności) jest brak statusu pracownika szczególnie chronionego z jakiegokolwiek tytułu, czy to ochrony związkowej, przedemerytalnej itd. Poza tym ważne jest kryterium stażu pracy, jeżeli pracujemy dłużej od kolegów/koleżanek to co do zasady nie powinniśmy być zwalniani przed nimi, oczywiście pod warunkiem, że to kryterium pracodawca brał pod uwagę. Pracodawca ma prawo sam decydować jakim kryterium się kieruje, powyższe zakwalifikowałbym jako najczęściej spotykane. Kryteriów może być wiele, byleby było ono sprawiedliwe i obiektywne, a nie niesprawiedliwe i subiektywne: „pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z pracy w ramach zwolnień grupowych, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy (kompetencje, predyspozycje, umiejętności) pożądane przez pracodawcę.Pracodawca...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę