Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 listopada 2018

Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym przy kolejnej umowie o pracę z tym samym pracodawcą

0 764

Pracownik miał zawartą umowę o pracę na czas określony do 30 września 2018 r. a bezpośrednio po niej zawarliśmy nową umowę o pracę na czas określony od 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Do czasu rozwiązania poprzedniej umowy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Czy musimy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop z poprzedniej umowy o pracę? Czy urlop z poprzedniej umowy przechodzi z automatu do kolejnej umowy o pracę, skoro jest zawarta z tym samym pracodawcą? Pracownik nie dostał świadectwa pracy.

ODPOWIEDŹ

W zwią...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź