Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 listopada 2018

Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym przy kolejnej umowie o pracę z tym samym pracodawcą

194

Pracownik miał zawartą umowę o pracę na czas określony do 30 września 2018 r. a bezpośrednio po niej zawarliśmy nową umowę o pracę na czas określony od 1 października 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. Do czasu rozwiązania poprzedniej umowy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Czy musimy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop z poprzedniej umowy o pracę? Czy urlop z poprzedniej umowy przechodzi z automatu do kolejnej umowy o pracę, skoro jest zawarta z tym samym pracodawcą? Pracownik nie dostał świadectwa pracy.

ODPOWIEDŹ

W związku z zakończonym zatrudnieniem pracownik powinien otrzymać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 171 § 1 Kodeksu pracy; dalej: k.p.). Od wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w związku z zakończeniem umowy o pracę przewidziano jeden wyjątek. Pracodawca nie musi go wypłacać w sytuacji, gdy obie strony umowy (czyli pracodawca i pracownik) postanowią o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnego zatrudnienia danej osoby u tego samego pracodawcy.

Zgodnie z art. 171 § 3 k.p., aby było to możliwe, konieczne jest, by następny stosunek pracy powstał na podstawie umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

UZASADNIENIE

Należy w tym miejscu zaznaczyć...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.