Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 maja 2018

Choroba w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego a prawo do zasiłku chorobowego

190

Osoba, która była na urlopie macierzyńskim w jego trakcie zachorowała. Nie była wyrejestrowana z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Mimo tego ZUS odmówił wypłacenia zasiłku chorobowego. Dlaczego?

ODPOWIEDŹ

Brak prawa do zasiłku chorobowego wynika z tego, że w razie urodzenia dziecka i nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Nie podlega wtedy ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek chorobowy przysługuje natomiast wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w czasie trwania tego ubezpieczenia.

UZASADNIENIE

Z pytania wynika, że osoba przebywała na urlopie macierzyńskim. Jednocześnie podano, że podlegała dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wyklucza jednak przebywanie na urlopie macierzyńskim. Urlop macierzyński jest bowiem uprawnieniem wyłącznie pracowniczym i przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Z kolei stosunek pracy jest tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Zatem, pojawia się tu pewna nieścisłość.

Prawdopodobnie jest więc tak, że osoba podlegała ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie np. z tytułu umowy zlecenia czy działalności gospodarczej i z tego tytułu nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego (nie urlopu macierzyńskiego). A jeśli tak, to podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego a nie z tytułu, z którego wywodzi się zas...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.