Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 grudnia 2018

Choroba pracownicy w ciąży zaraz po zatrudnieniu a prawo do zasiłku

192

Dnia 1 października 2018 r. została zatrudniona pracownica na okres próbny do 31 grudnia 2018 r. Osoba ta wcześniej nie pracowała. Dnia 24 października 2018 przyniosła zwolnienie lekarskie (do 21 listopada) i zaświadczenie że jest w siódmym tygodniu ciąży. Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe? Czy za 31 października ma już być chorobowe od pracodawcy czy dopiero od 1 listopada? Czy pracownicy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński, skoro nie przepracowała nawet 30-stu dni?

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie chorobowe będzie przysługiwało, ale dopiero począwszy od 31 października czyli po upływie tzw. okresu wyczekiwania.

UZASADNIENIE

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (w przypadku pracowników w wieku 50+ jest to 14 dni choroby w roku), pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. W razie choroby przypadającej w czasie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje jednak w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Z kolei ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego dopiero po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu. Zatem, w przypadku pracowników, którzy są ubezpieczeni obowiązkowo tzw. okres wyczekiwania wynosi 30 dni.

Do okresu wyczekiwania wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego (obojętnie z jakiego tytułu, dobrowolne lub obowiązkowe), jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Z opisu jednak wynika, że osoba ta wcześniej nie pracowała, więc zapewne nie ma żadnego stażu ubezpieczeniowego, który można by zaliczyć do 30-dniowego okresu karencji.

A jeśli tak, to prawo do wynagrodzenia chorobowego nabędzie dopiero po upływie 30 dni ubezpieczenia chorobowego z tytułu obecnego stosunku pracy, przy czym okres choroby przypadający w okresie wyczekiwania jest traktowany na równi z okresem ubezpieczenia. Zatem, wynagrodzenie chorobowe otrzyma za okres niezdolności do pracy trwającej od 31 października. Począwszy od 34. dnia choroby nabędzie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.