Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 kwietnia 2018

Brak zgody na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia a rozwiązanie umowy o pracę

184

W ubiegłym miesiącu przez nieuwagę księgowa nadpłaciła wynagrodzenie dwóm pracownikom. Jeden z nich odmawia zgody na potrącenie tej różnicy. Uważam, że pracownik działa nieetycznie, a jego działanie spowodowało, że straciłem do niego zaufanie. Czy takie zachowanie pracownika może być powodem rozwiązania z nim umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Takie zachowanie pracownika może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę z powodu braku dbałości o mienie pracodawcy gdy nadpłata była znaczna.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 100 § 2 pkt 4 ustawy z 24 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy, pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie. Jest to jeden z jego podstawowych obowiązków, a nieuzasadniona odmowa zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia może być traktowana jako brak dbałości o dobro zakładu pracy. Niestety, nie można tego przyjąć automatycznie i w każdym przypadku.

Uważam, że poza skrajnymi sytuacjami polegającymi na wyraźnej nadpłacie, np. poprzez zapłatę pensji dwa razy, pracownik ma prawo uznać, że wynagrodzenie, które zostało mu wypłacone, jest naliczone prawidłowo.

Sytuacja może przedstawiać się podobnie w przypadku np. omyłkowego otrzymania premii. Jeśli wypłata nastąpiła w okresie wypłacania premii, a pracownik nie został poinformowany, o t...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.