Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP

11 sierpnia 2017

Brak lub błędne badania lekarskie przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy

171

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Przyczyna zewnętrzna to taka, która nie tkwi w organizmie człowieka. Np. zgon w pracy z powodu tętniaka w mózgu, w ramach normalnego wykonywania obowiązków pracowniczych raczej nie będzie mógł być uznany za wypadek przy pracy. Często zdarza się, że pracownicy umierają w pracy/z powodu schorzeń jak miażdżyca na zawały. Nie przekreśla to możliwości uznania, że wypadek był spowodowany przyczyną zewnętrzną. Choroby naczyniowe rozwijają się latami, jednak praca w umiarkowanie dobrych warunkach z możliwie niskim narażeniem na czynniki stresogenne jest przy tych schorzeniach możliwa.

Zdarza się jednak, że pracownik, który np. choruje na miażdżycę umiera w pracy na skutek nadzwyczajnych okoliczności,związanych z przepracowaniem, nadmiernym jak na zajmowane stanowisko stresem. Jego śmierć może być spowodowana przyczyną zewnętrzną pomimo iż jego schorzenie swe źródło znajduje w jego organizmie i to prawdopodobnie od dłuższego czasu.

Wprowadzony w kodeksie pracy zakaz zatrudniania pracownika niezdolnego do pracy implikuje obowiązek m.in. przeprowadzania wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Dlatego też jako zewnętrzną przyczynę wypadku można także potraktować dopuszczenie do pracy bez przeprowadzenia badań kontrolnych. Dopuszczenie do pracy w takich warunkach wiąże się przyczynowo z zaistniałym wypadkiem, ponieważ pracownik nie ma wówczas właściwej ochrony przed szkodliwymi przy stanie jego zdrowia warunkami pracy (art. 207 § 1 k.p. w związku z art. 212 pkt 1 i 3 k.p.) i wykonuje pracę, która sama w sobie stanowi dla niego zagrożenie takiego samego rodzaju, jak zadziałanie szczególnych czynników, które orzecznictwo uznaje za zewnętrzne przyczyny wypadku – pod warunkiem jednak, że pracodawca ma świadomość takiej sytuacji.(wyr. SN z dnia 5 czerwca 2013 r., III UK 80/2012)

Ciężko mimo wszystko nie zgodzić się z dalszym wywodem SNu, że samo jednak dopuszczenie do pracy bez odpowiednich badań zawsze zrodzi sytuację, że każdy wypadek w pracy po tym fakcie będzie powodowany przyczyną zewnętrzną jak gdyby z urzędu. Wyobrażam sobie bowiem, że pracownik w dacie w której powinien być badany był zdrowy.

Podobnie wyr. SN z dnia 18 sierpnia 1999 r., II UKN, 89/99:, dopuszczenie pracownika do wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.