Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 stycznia najbogatsi zapłacą nowy podatek, z którego fundusze zostaną przeznaczone na solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych. Jego drugim źródłem finansowania będzie część składki na Fundusz Pracy.

Nowe przepisy powołują do życia nową instytucję mającą wspierać osoby niepełnosprawne, czyli Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pieniądze do funduszy będą spływały z dwóch źródeł:

  • daniny solidarnościowej – w wysokości 4% zapłacą osoby fizyczne, których dochód w roku podatkowym przekroczy 1 mln zł; daninę zapłacą od tej nadwyżki,

  • składki z „przekierowania” na Fundusz części składki z Funduszu Pracy w wysokości 0,15% (wysokość składki to 2,45% i pozostanie ona bez zmian).

Danina ta po raz pierwszy będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy składając zeznanie w 2020 r. Pieniądze z daniny wpłyną do tego samego urzędu skarbowego, w którym rozlicza...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę