Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W naszej firmie część współpracowników wykonuje swoje obowiązki na podstawie umów zlecenie. W przypadku jednego współpracownika ZUS zakwestionował podstawę wymiaru składek. Podstawą wątpliwości była wysokość należnego wynagrodzenia, która została ustalona w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przyjętego w danym roku. Czy takie określenie wysokości wynagrodzenia w umowie zlecenie faktycznie wskazuje na zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi?

Odpowiedź
To zależy od okoliczności danej sprawy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź