Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Podpisujemy umowę z przychodnią lekarską, która na nasze zlecenie będzie wykonywała wszelkie konieczne badania medyczne pracowników. Zaproponowano nam za dopłatą robienie w czasie badań profilaktycznych wszystkim pracownikom EKG. Czy takie badanie jest konieczne?

ODPOWIEDŹ

Nie. Badanie EKG należy robić tylko w określonych przypadkach. Pracownicy wykonujący normalną pracę to znaczy nie narażeni na działanie pewnych szkodliwych czynników albo wykonujący pracę nie wymagającą szczególnie dużego wysiłku nie muszą robić tego typu badania w związku z czym jakiekolwiek wydatki na ten cel są niecelowe.

UZASADNIENIE

Prawo pracy wymaga przeprowadzenia badania EKG tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z pracownikami, którzy:

  • narażeni są na oddziaływanie na nich promieniowania i pola magnetycznego,

  • pracują w mikroklimacie gorącym lub zimnym,

  • narażeni są na zwiększone lub obniżone ciśnienie atmosferyczne,

  • mają kontakt z arsenem i jego związkami, czterochloroetylenem, kobaltem, nitrogliceryną i nitroglikolem, pestycydami dwutiolarbaminianowymi, trójchloroetylenem, dwusiarczkiem lub tlenkiem węgla,

  • narażeni są na zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi (pracują w dużym obciążeniu psychicznym),

  • wykonują pracę fizyczną związaną z wydatkiem energetycznym na pracę powyżej 1500 kcal na 8 godzin lub 3 kcal na minutę dla mężczyzn i powyżej 1000 kcal na 8 godzin lub powyżej 2 kcal na minutę dla kobiet.

Zatrudnie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.