Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

22 września 2017

5 najczęściej zadawanych pytań odbiorców programu Rodzina 500+

157

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej zamieściło odpowiedzi na 5 najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu 500+.

1.Słyszałam, że wniosek trzeba złożyć najlepiej do końca sierpnia, ponieważ wtedy zostanie zachowana ciągłość wypłaty świadczenia?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres można składać od 1 sierpnia 2017 r. Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

2.W lipcu br. poszłam do pracy (wcześniej byłam osobą bezrobotna bez prawa do zasiłku), czy przy składaniu wniosku muszę o tym poinformować?

Tak. Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko na okres rozpoczynjący się 1 października 2017 r. co do zasady brany jest pod uwagę dochód z 2016 r. z uwzględnieniem jednak sytuacji związanych z uzyskaniem i utratą dochodu. Oznacza to, że jeżeli w trakcie 2016 r. lub po tym roku utraciliśmy dochód (np. przestaliśmy pracować), lub uzyskaliśmy dochód (np. rozpoczęliśmy nową pracę) to te sytuacje należy zaznaczyć we wniosku. Urząd, który będzie nasz wniosek rozpatrywał może zażądać dodatkowego dokumentu np. oświadczenia albo zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. W przypadku utraty dochodu dochód utracony nie będzie brany pod uwagę, a w przypadku jego uzyskania będzie on doliczony.

3. Jestem samotną matką z trójką dzieci – czy nadal będę mogła korzystać z „Programu Rodzina 500+? Pytam, ponieważ słyszałam, że tutaj są zmiany od 1 sierpnia?

O świadczenie wychowawcze może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn obiektywnych jes...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę