Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W maju 2021 roku zakończyło się wdrożenie PPK, które zostało rozpoczęte w lipcu 2019 roku. W tym czasie, w podziale na cztery kohorty pracodawców (a w zasadzie na pięć kohort bowiem sektor publiczny i najmniejsze podmioty wdrażały PPK w I połowie 2021 roku ale w różnych terminach), co do zasady większość pracodawców miała obowiązek wdrożenia PPK. Wyniki poziomu partycypacji przedstawione przez PFR w czerwcu 2021 roku pokazują, że nie każdy z pracodawców, który miał obowiązek wdrożenia PPK zrobił to we właściwym czasie. Analizując cały rynek PPK, tylko 21% osób zatrudnionych zdecydowało się zostać uczestnikiem PPK. I to właśnie taką wartością powinniśmy się posługiwać, opisując poziom partycypacji w PPK.

Zgodnie z założeniami do ustawy o PPK...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź