Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY , WYNAGRODZENIA , ZWIĄZKI ZAWODOWE

17 lipca 2017

12-miesięczny okres rozliczeniowy w regulaminie pracy

254

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości wprowadzenia wydłużonego - 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego w regulaminie pracy.

Regulacja wprowadzonego w b.r. do kodeksu pracy art. 150 §3, jest przejrzysta: „przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy zgodnie z art. 129 § 2 oraz rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401, ustala się:

1) w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a”.

Ustawodawca celowo pomija w treści normy art.150 §3 regulamin pracy. Wprowadzenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego jest poważną ingerencją w metody rozliczania czasu pracy. Toteż ustawodawca przewidział, że tak dalece idące zmiany można wprowadzić albo w układzie albo w porozumieniu. Odnosząc się do regulacji kodeksu pracy o zawieraniu układów, porozumień  i regulaminów, to nie ulega...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.