Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zasiłek opiekuńczy związany z zamknięciem przedszkola w czasie epidemii

Artykuły | 28 kwietnia 2020 | NR 29
157

Mam dziecko czteroletnie. Przedszkole zamknięte do odwołania z wiadomych przyczyn. Wykorzystałam 14 dni opieki na dziecko zdrowe. W jaki sposób starać się o przedłużenie tej opieki nad dzieckiem?
 

Odpowiedź

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za następne 14 dni opieki w sytuacji gdy żłobiki, przedszkola, szkoły i inne placówki są zamknięte ze względu na ogłoszona epidemię. Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należało złożyć do swojego pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Zatem, w myśl art. 32 ust. pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad min. dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.
W związku powyższym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,

  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą),
  • przyznawany w trybie i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych., co oznacza, że nie przysługuje, jeżeli we wspólnym gospodarstwie domowym poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny, mogący zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy należało złożyć do pracodawcy lub ZUS oświadczenie, którego wzór znajduje się na stronie https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 lub 16 marca 2020 roku w zależności dnia, w którym zamknięto te placówki....

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.