Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY , ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 sierpnia 2018

Zajęcie komornicze a dofinansowanie do kolonii

215

Komornik zajął wynagrodzenie pracownika ze względu na niepłacone alimenty. Jeżeli pracownik ten zapłacił za kolonie swoich dzieci (do 18 roku życia) i dostarczył oryginał faktury, to czy może dostać z ZFŚS częściowy zwrot, czy też dofinansowanie to należy przesłać komornikowi?

ODPOWIEDŹ

Dofinansowanie do kolonii dzieci pracownika, wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), powinno być w całości przekazane komornikowi.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie za pracę należy interpretować szeroko, gdy chodzi o jego ochronę przed potrąceniami (patrz np. uzasadnienia wyroków Sądu Najwyższego: z 12 maja 2005 r., sygn. akt I PK 248/04, OSNP 2006/1-2/12, oraz z 17 lutego 2004 r. (sygn. akt akt I PK 217/03, OSNP 2004/24/419), niemniej żadne świadczenie wypłacane z ZFŚS nie mieści się ani w ścisłym, ani w szerokim ujęciu tego terminu. Dlatego nie może podlegać przepisom ochronnym, tj. ograniczeniom i limitom potrąceń z wynagrodzenia za pracę, określonym w art. 87 i 871 ustawy z 26 czerwca 1974 r.

Wszystkie świadczenia z ZFŚS są związane ze stosunkiem pracy. Może je bowiem otrzymać jedynie osoba uprawniona, tj. p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.