Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WYNAGRODZENIA

1 listopada 2018

Wzrasta płaca minimalna - wzrastają składki ZUS

204

Wysokość kwoty minimalnego wynagrodzenia przekłada się wprost na wysokość składek ZUS. Wzrost płacy powoduje zwiększenie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych.

Przypomnijmy, że w 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2250 zł. W związku z tym w następnym roku pracodawca będzie miał obowiązek za pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz za pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale z wynagrodzeniem w wysokości płacy minimalnej opłacać składki społeczne oraz na FP i FGŚP od tej kwoty.

Oznacza to wzrost kwoty środków własnych, które będzie musiał przeznaczyć on na poszczególne ubezpieczenia. Wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia podwyższy również najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców, opłacających te składki od podstawy wymiaru, o której mowa w art. 18a ustawy o systemowej, czyli w pierwszym okresie od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy korzystający z tej ulgi opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.