Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dnia 17 sierpnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał obwieszcze­nie dotyczące wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw za lipiec 2018 roku, komunikat z 17 sierpnia 2018 roku dotyczący przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za li­piec 2018 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 r. wyniosło 4825,02 zł. Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wy­nagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekom­pensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowyc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę