Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W związku z rodzajem prowadzonej działalności nasi pracownicy muszą przyjść do pracy 1 listopada. W tym roku planujmy, że odbiór wolnego za ten dzień odbędzie się 6 listopada. Jeżeli w tym dniu pracownik ma urlop wypoczynkowy, to czy powinien wypełnić wniosek urlopowy obejmujący jeden dzień wolnego mniej, czy też niejako przepada mu to dodatkowe wolne, jak w przypadku choroby pracownika?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji, gdy pracownik wybiera się na urlop wypoczynkowy w okresie, w którym pracodawca oddaje dzień wolnego za 1 listopada, powinien zmniejszyć liczbę wpisywanych dni we wniosku urlopowym o jeden dzień.

UZASADNIENIE

Wynika to z faktu, że pracodawca udziela urlopu w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1542§ 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Nie jest dniem pracy dzień, który został ustalony jako wolny od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu wolnym niż niedziela (art. 130 § 2 k.p. oraz uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 14 listopada 2001 r., sygn. akt III ZP 20/01, OSNP 2003/6/141). Dlatego powinien być wyłączony z okresu urlopow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.