Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Po Prostu Korzystnie – ten anagram nazwy Pracowniczych Planów Kapitałowych stworzony przez pracownika Millennium TFI, świetnie oddaje ich naturę. Dzięki swojej elastyczności umożliwiają również na przystąpienie lub rezygnację z uczestnictwa w dowolnym momencie. Jeśli zatem ktoś jest pełen obaw na samym początku, to jednak uważamy, że warto wypróbować tą metodę oszczędzania. Jest to, bowiem świetny sposób na budowanie własnych doświadczeń inwestycyjnych na rynku kapitałowym, do spółki z pracodawcą i z pomocą doświadczonego i kompetentnego zespołu Zarządzających w Millennium TFI.

Dlaczego warto być w PPK? Po prostu wychodzi tak z matematyki. Jeżeli ktoś planuje oszczędzać, bez względu na to czy cel to dodatkowe środki na emeryturze, czy w ogóle chcemy mieć oszczędności na wszelki wypadek, to szuka najlepszych rozwiązań. Jeżeli ktoś nie ma czasu na analizowanie tego, co się dzieje na rynku to wybiera lokatę bankową – niezbyt wysokie zyski, ale gwarantowana ochrona kapitału. Osoby, które chcą osiągnąć większy zwrot z inwestycji korzystają z oferty funduszy inwestycyjnych, które nie gwarantują wspomnianej wcześniej ochrony kapitału, ale mają duży potencjał wzrostu. Korzystną formą oszczędzania z celem wykorzystania środków na emeryturze są IKE i IKZE. Oprócz pomnażania kapitału, zapewniają też korzyści podatkowe. Czyli jeśli ktoś chce, to ma możliwości. Po co więc to PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe, jako forma oszczędzania wspierana przez pracodawcę czerpią z  doświadczeń tego typu programów na cały świecie. Dzięki temu to oszczędzanie staje się znacznie dla pracownika korzystniejsze. Pracownik odkłada ustaloną część swojego wynagrodzenia a pracodawca wspiera go przy tym. I ten bonus jest odczuwalny od raz, bo przy dopłacie podstawowej wynoszącej 1,5% wynagrodzenia brutto na każde 100 zł oszczędności, prawie 43 zł uczestnika PPK otrzymuje od swojego pracodawcy.

Dzięki dostępnym kalkulatorom można samodzielnie oszacować, jakie mogą być nasze oszczędności po danym okresie czasu. Na ich wysokość wpływają także opłaty, takie jak opłata za zarządzanie, czy opłata za osiągnięty wynik. Należy na to zwrócić uwagę, bo może się okazać, że opłata za zarządzanie będzie wynosić 0,20%, ale kiedy dodamy do tego opłatę za osiągnięty wynik w wysokości 0,1%, to suma opłat wynosi już 0,30%. Tak, więc przy wyborze instytucji finansowej przyjrzyjmy się wszystkim kosztom związanych z tym sposobem oszczędzania.

O wszystkim tym, przedstawiając korzyści, ale również podając przykłady obciążenia domowych budżetów mówią regionalni dyrektorzy Millennium TFI. Co ważne, są dostępni do indywidualnych konsultacji.

Millennium TFI S.A. ma ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Funduszami emerytalnymi Towarzystwo zajmuje się od 2005 – prowadząc Indywidualne Konta Emerytalne. Towarzystwo zapewnia korzystne warunki współpracy w zakresie prowadzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi:

 1. Millennium TFI nie pobiera opłaty za osiągnięty wynik w całym okresie funkcjonowania subfunduszy.
 2. Towarzystwo pobiera tylko opłatę za zarządzanie. Wartości opłaty dla poszczególnych subfunduszy przedstawione są w tabeli opłat za zarządzanie, dostępnej w ofercie Millennium TFI.
  Wg rankingu mojeppk.pl z dnia 15.02.2021 Średnie opłaty w Millennium wynoszą 0,30% i należą do jednych z najkorzystniejszych na rynku.
 3. Dla pracowników instytucji korzystających z oferty Millennium TFI w zakresie PPK, Bank Millennium przygotował dedykowaną ofertę produktów i usług, których szczegóły przedstawiane są na życzenie.
 4. Pracownicy w zakresie obsługi swoich kont PPK mają zapewniony portal STI24, który dostępny jest z komputerów, jak i urządzeń mobilnych.
 5. Podczas wdrożenia PPK przy udziale Millennium TFI w całym okresie świadczenia usługi zapewniamy dedykowanego opiekuna oraz wsparcie w zakresie akcji informacyjnej i szkoleń dla pracowników.
  Towarzystwo udostępnia system PPK Service do obsługi PPK wraz ze szkoleniem oraz instrukcjami. 

  Portal PPK Service został przygotowany w oparciu o wypracowany przez Grupę Roboczą PPK standard wymiany danych. W imieniu Millennium TFI, w pracach na bieżąco zaangażowany był Agent Transferowy ProService Finteco, obsługujący Fundusze Millennium.

Informacje o ofercie PPK z Millennium TFI przedstawione są na stronie millenniumtfi.pl/ppk

We wszelkich kwestiach dotyczących omówienia naszej oferty, procesu wdrożenia i wsparcia prosimy o kontakt z naszymi Dyrektorami Regionalnymi.